วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
หน้าแรกHighlight“ร้านนวด-สถานดูแลคนแก่”ได้เฮ “สธ.”ยกเว้นค่าธรรมเนียม 1-2 ปี
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“ร้านนวด-สถานดูแลคนแก่”ได้เฮ “สธ.”ยกเว้นค่าธรรมเนียม 1-2 ปี

สบส.สธ.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อเสริมความงาม ปีละ 500-1,000 บาทออกไปอีก 1 ปีและยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีกิจการดูแลผู้สูงอายุฯปีละ 1,000 บาท 2 ปี นับตั้งแต่ 15 ต.ค.2564 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการที่รัฐได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือโรคโควิด 19 โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาด ซึ่งรวมถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบกิจการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

สธ.โดย กรม สบส. จึงออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปี แก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่จัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือมีการพักค้างคืน อยู่ที่ปีละ 1,000 บาท กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ให้บริการดูแลระหว่างวัน โดยไม่มีการพักค้างคืน มีค่าธรรมเนียมฯปีละ 500 บาท โดยปัจจุบันมีกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง มีจำนวนรวมกว่า 10,000 แห่ง 

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img