วันเสาร์, มิถุนายน 25, 2022
หน้าแรกEXCLUSIVEกางแผนพัฒนาทางด่วนจ.ภูเก็ต 4.4 หมื่นล้าน “กทพ.”มั่นใจเอกชนสนใจลงทุน
- Advertisment -spot_imgspot_img

กางแผนพัฒนาทางด่วนจ.ภูเก็ต 4.4 หมื่นล้าน “กทพ.”มั่นใจเอกชนสนใจลงทุน

การลงทุนพัฒนาโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) ในจังหวัดภูเก็ต เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการดำเนินการประกวดราคา ซึ่งโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ตนั้นแบ่งเป็น 2 ระยะ กรอบวงเงินลงทุนรวมราว 44,670 ล้านบาท โดยในระยะแรกโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร กรอบวงเงินลงทุน 14,670 ล้านบาท

สำหรับโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ต ผ่านอำเภอกะทู้ ไปยังหาดป่าตอง ซึ่งทางหลวงดังกล่าวมีขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางแคบ เส้นทางมีความคดเคี้ยวและลาดชันสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และยังเกิดปัญหาการจราจรติดขัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตองนั้น จะดำเนินการภายใต้รูปแบบคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) โดยความคืบหน้าในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (RFP) หลังจากนั้นคาดว่าจะเปิดรับฟังความเห็นได้ในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2565 เมื่อได้ผลสรุปก็นำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรา 36 ในเดือนกรกฎาคมได้ทันที โดยคาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุนได้ปลายปีนี้ พร้อมเปิดประกวดราคาต้นปี 2566 และตั้งเป้าเปิดให้บริการในปี 2570

อย่างไรก็ตามโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตองทาง กทพ. ต้องดำเนินการทบทวนวงเงินลงทุนใหม่ เนื่องจากว่าในปัจจุบันราคาน้ำมันแพงขึ้นส่งผลต่อวัสดุก่อแพงขึ้นด้วย ไม่จะเป็นเหล็ก ปูนซีเมนต์ ซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่าจะส่งผลต่อวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นราว 5% ซึ่งจะส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน คาดว่าจะลดลงเหลือในระดับ 5-6% จากการประเมินไว้ในปัจจุบันอยู่ที่ 8.5% ส่วนปริมาณรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่มาใช้บริการในปีแรกคาดว่าจะอยู่ในระดับ 70,000 คันต่อวัน

อย่างไรก็ตามการลงทุนโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง นั้น กทพ.มั่นใจว่าเอกชนยังจะให้ความสนใจพร้อมเข้าร่วมประกวดราคาแม้มีแนวโน้มต้นทุนก่อสร้างจะแพงขึ้นก็ตาม เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายดีขึ้น รัฐบาลเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมามากขึ้นก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน ขณะเดียวกันกทพ. ยังเปิดกว้างทางเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่ช่วยให้ลดต้นทุนได้ นอกจากนี้แล้วการลงนามข้อตกลงคุณธรรม นั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนได้เป็นอย่างดีกับการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

สำหรับรูปแบบการลงทุน เป็นลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ใน รูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนรับผิดชอบงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ การออกแบบ รายละเอียดและการก่อสร้าง และการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) โดยเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนทั้งหมดให้แก่ภาครัฐก่อนเริ่ม ดำเนินงานพร้อมทั้งให้เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รายได้ค่าผ่านทาง ระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี

ส่วนแนวสายทางโครงการเป็นทางยกระดับมีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิดแล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร หลังจากผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับระยะทาง 1.23 กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ และยังเป็นโครงการที่ออกแบบให้มีช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วย ซึ่งจะเป็นทางด่วนแห่งแรกที่รถจักรยานยนต์สามารถใช้บริการได้

ส่วนโครงการทางพิเศษส่วนต่อขยาย กะทู้-ป่าตอง ช่วงสนามบินภูเก็ต-เกาะแก้ว-กะทู้ ระยะทาง 32 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบโครงการ โดยมีความคืบหน้าในการออกบบแบบ 10% คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2566 ซึ่งโครงการนี้เดิมกรมทางหลวง (ทล.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ แต่กระทรวงคมนาคมได้โอนความรับผิดชอบมาให้ กทพ. ซึ่งจากผลการศึกษาที่กรมทางหลวงได้จัดทำไว้นั้นเบื้องต้นมีกรอบวงเงินลงทุนราว 30,000 ล้านบาท แต่กทพ.ต้องศึกษาแผนการลงทุน และกรอบวงเงินลงทุนใหม่ ซึ่งก็ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกทพ.ตั้งเป้าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาภายในกลางปี 2568 เริ่มก่อสร้างทั้งโครงการฯได้ภายในปลายปี 2568 เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการในปี 2570 พร้อมกับโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img