วันอาทิตย์, พฤษภาคม 9, 2021
No menu items!
หน้าแรกPRCSRสภากาชาดไทยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือเหยื่อโควิด-19
- Advertisment -spot_imgspot_img

สภากาชาดไทยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือเหยื่อโควิด-19

สภากาชาดไทยให้เหล่ากาชาดทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือเหยื่อโควิดทั้งในโรงพยาบาลสนามและส่งอาหารให้ผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งต้องกักตัวที่บ้านพัก

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่สภากาชาดไทยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยรวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆให้จัดทำโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อโรคโควิด-19หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดเพื่อเป็นเสริมสนับสนุนภารรัฐและเอกชนที่กำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิดซึ่งถือว่าเป็นภาวะวิกฤตของประเทศที่เกิดจากสาธารณภัยเป็นประเภทหนึ่ง โดยได้รับรายงานจากนายกเหล่ากาชาดหลายจังหวัดได้เข้าไปร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยโควิดและกลุ่มบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลที่กำลังปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับกระทบจากโรคโควิด

นายกฤษฎา กล่าวว่า ขณะนี้กำลังประสานงานหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยในส่วนกลาง เช่น สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดโรงครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยจำนวนมากที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามพื้นที่ระบาดสีแดง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา เป็นต้นโดย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดนครราชสีมา ร่วมประกอบอาหารสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบาลสนาม ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในอาคารชาติชายฮอลล์  ด้วยการรับผิดชอบในการจัดหา/จัดทำอาหาร ส่งให้บุคคลากรทุกฝ่ายที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ปกครอง วันละ 2 มื้อ(เที่ยง/เย็น) มื้อละ 80 ชุด ทุกวัน

นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) รับมอบการสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 จากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด – 19 โดยการรับแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามต่อไป   

นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 สภากาชาดไทย และน้ำดื่มน้ำทิพย์ ขนาด 600 มล.จำนวน 329 ชุด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาด ไทย เพื่อนำไปมอบให้ผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน ที่กักตนเองอยู่ที่บ้าน 

อสม.ในพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย อ.เมืองลำพูน ป่าซาง แม่ทา บ้านธิ เวียงหนองล่อง และ ทุ่งหัวช้าง ได้สำรวจและคัดกรองแล้วระหว่างวันที่ 9-15 เม.ย. 2564 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้มอบหมายให้ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และอสม. นำชุดสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้ผู้ที่กักตัว 14 วัน ในพื้นที่ต่อไป ณ อาคารพัสดุ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img