วันอังคาร, ธันวาคม 6, 2022
หน้าแรกPREA คว้า''รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565''
- Advertisment -spot_imgspot_img

EA คว้า”รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565”

EA รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565″ ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับดี นับว่ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจในเจตนารมย์แห่งการยึดมั่นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในเจตนารมย์แห่งการยึดมั่นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ที่ผ่านมากลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ได้นำหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและกฎหมายของประเทศ มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการบริหารธุรกิจของบริษัท เราผสานการทำงานของบุคลากรที่มีความแตกต่างหลากหลาย ด้วยเป้าหมายที่จะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ โดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกัน

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img