วันจันทร์, สิงหาคม 15, 2022
หน้าแรกEXCLUSIVE“ESG” ความยั่งยืนที่จับต้องได้ พิสูจน์การดำเนินธุรกิจ GC ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
- Advertisment -spot_imgspot_img

“ESG” ความยั่งยืนที่จับต้องได้ พิสูจน์การดำเนินธุรกิจ GC ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

GC ย้ำจุดยืนการบริหารธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG  ดำเนินธุรกิจตอบแทนสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เอาเปรียบคู่ค้าและลูกค้า

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะของผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ ได้นำแนวคิด ESG มาใช้เป็นแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ใกล้ตัวทุกคนกว่าที่คิด ซึ่งประกอบไปด้วย

E = Environment-สิ่งแวดล้อม

S = Social-สังคม

G = Governance-ธรรมาภิบาล

ทำไมวันนี้ ธุรกิจต้องหันมาใส่ใจเรื่อง ESG “เพราะเรายังต้องหายใจอยู่ทุกวัน ธุรกิจจึงต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปัญหาโลกร้อน อันเกิดจาก Climate Change คือเรื่องใหญ่ที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญ GC พร้อมร่วมเป็นหนึ่งในผู้แก้ปัญหานั้น พิสูจน์ได้จากการกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน ด้วยการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 (Net Zero 2050) พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

1.Efficiency-Driven ปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้

2.Portfolio-Driven เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ นำแนวคิด Circular Economy มาใช้ดำเนินธุรกิจ เช่น การผลิตพลาสติกชีวภาพ ที่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ, การผลิตพลาสติกรีไซเคิล การร่วมมือกับพันธมิตร นำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นสินค้า Upcycling ที่มีมูลค่าเพิ่ม

3.Compensation-Driven ประยุกต์การดูดซับคาร์บอนผ่าน 2 วิธีการคือ 1.วิธีการทางธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า โดยล่าสุด GC ได้ปลูกป่าช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ณ พื้นที่สำนักงานระยองกว่า 25 ไร่ และ 2.วิธีการทางเทคโนโลยี เช่น การแสวงหาเทคโนโลยีดูดซับ กักเก็บ และนำคาร์บอนกลับมาใช้

GC ดำเนินธุรกิจและดูแลสังคม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของคนในประเทศ ครั้งเกิดวิกฤติโควิด-19 ในปี 2564 บุคคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน เราจึงได้ร่วมกับพันธมิตรในโครงการแยกขวดช่วยหมอ ส่งมอบชุด PPE Level 2 จำนวน 6,345 ชุด เพื่อบุคลลากรทางการแพทย์สวมใส่ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยชุดดังกล่าว ทำจากขวดพลาสติกใช้แล้วชนิด PET จำนวน 6.27 ล้านขวด

ซึ่ง GC และพันธมิตรเก็บรวบรวมผ่าน จุดรับพลาสติกใช้แล้ว (YOUเทิร์น Drop Points) ที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง นับเป็นบทพิสูจน์การดูแลสังคม โดยนำเอานวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ และความร่วมมือระหว่าง GC และพันธมิตร เพื่อผู้คนในสังคมข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบาก และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เมื่อธุรกิจตอบแทนสังคมแล้ว ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้วยการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เอาเปรียบคู่ค้าและลูกค้า ซึ่ง GC มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิสูจน์ได้จากที่ GC ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต คือ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นอกจากนี้ GC ยังเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และเข้าร่วมเป็น CAC Change Agent เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้า ผลักดันบริษัทในกลุ่มที่มีความพร้อม เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ของ GC ยังมี 132 เกรดผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และ 84 เกรดผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า GC มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เปิดเผยได้ และใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ GC ที่ไม่หยุดขับเคลื่อนธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อเป็น ‘เคมี…ที่เข้าถึงทุกความสุข’ พร้อมส่งมอบคุณค่าที่ใกล้ตัวผู้คน และส่งต่อโลกยั่งยืนต่อไป

#GCร่วมส่งต่อโลกยั่งยืน

#GCยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี

#GCChemistryforBetterLiving

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img