วันอังคาร, ตุลาคม 4, 2022
หน้าแรกNEWSอสส.ฟ้อง ส.ส.เพื่อไทย‘สมหญิง’ กับพวก ทุจริตฮั้วประมูลปรับปรุงสนามฟุตซอล
- Advertisment -spot_imgspot_img

อสส.ฟ้อง ส.ส.เพื่อไทย‘สมหญิง’ กับพวก ทุจริตฮั้วประมูลปรับปรุงสนามฟุตซอล


อัยการสูงสุดส่งฟ้อง “สมหญิง” ส.ส.เพื่อไทย-พวก ทุจริตฮั้วประมูลปรับปรุงสนามฟุตซอลใน จ.อำนาจเจริญ ช่วงปี 54-56

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65 ที่ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง อัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องนางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.อำนาจเจริญ กับพวกรวม 12 คน เป็นจําเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามคดีหมายเลขดำ ที่ อม.18/2565 โดยโจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ดำรงตำเเหน่ง ส.ส.อำนาจเจริญ จำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเลยที่ 3 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


โดยระหว่างเดือน พ.ย.54-ม.ค.56 จําเลยที่ 1 ร่วมกับจําเลยที่ 2 เข้าไปพิจารณาคำขอเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเลยที่ 1 กำหนดรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ) 15 แห่ง มีการจัดทำบัญชีคุมยอด เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนให้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำเลยที่ 12 แจกของแผ่นซีดี (CD) และตัวอย่างเอกสาร จำเลยที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้นำข้อมูลในแผ่นซีดีมากำหนดราคากลาง เป็นเหตุให้ราคากลางสูงและแพงกว่าราคาท้องตลาด

จำเลยที่ 3 พิจารณาอนุมัติแบบรูปรายการปรับปรุงสนามกีฬา (สนามฟุตซอล) และแบบแปลนสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กที่คัดลอกมาจากแผ่นซีดี ต่อมาโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาโดยกำหนดช่วงวันเวลาเดียวกัน ใช้สถานที่บริการ ตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวกัน คือ บริษัทป๊อป เนทเวอร์ค จํากัด โดยเป็นรูปแบบเดียวกันตรง ตามที่ได้คัดลอกข้อมูล (COPY) มีกลุ่มผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา 3 ราย คือ จำเลยที่ 4 โดยจำเลยที่ 5 หุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 6 โดยจำเลยที่ 7 กรรมการผู้จัดการ และจำเลยที่ 8 โดยจำเลยที่ 9 กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มีพฤติการณ์เข้ามายื่นซองประกวดราคาหมุนเวียนเป็นคู่เปรียบเทียบราคากัน ทั้งปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมหลายรายการในการเสนอราคา เมื่อจำเลยที่ 4 และ 6 ก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานแล้ว ปรากฏว่าสนามกีฬาฟุตซอลไม่สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

จำเลยทั้งสิบสองกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 151, 157 (เฉพาะจำเลยที่ 1, 4-12 มาตรา 86 ด้วย) พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 (เฉพาะจำเลยที่ 4-12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86) พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 7, 10-13 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 จําเลยทั้งสิบสองมาศาล และได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ศาลฎีกาแผนก คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ต่อไป

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img